hesâb


hesâb
(A.)
[ بﺎﺴﺣ ]
hesap.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın rəqəmlərlə ifadə olunan nəticəsi; say, miqdar. Əgərçi bizim qoşunumuz da hesab və ədəddə taifeyi Osmaniyyədən kəm deyildi. . M. F. A.. Qulaq asanların hesabı artdı. Ə. H.. Hesab etmək (eləmək) – saymaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hesab — ə. 1) say, miqdar; 2) riyaziyyat elmlərindən biri; 3) haqq hesab, hesabat; 4) borc, verəcək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • haqq-hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın nəticəsi; hesablama, hesab. Hamı işdən çəkilib çıxdığı halda, mühasib çıxmaq istəmir və əlindəki haqq hesabı başa çatdırmağa çalışırdı. S. R.. Zülfüqar çox tutqun idi. Haqq hesab düz gəlmədiyi üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hədd-hesab — is. <ər.> Say, miqdar. Qızıl Arslandan xəlifəyə məktub aparan heyəti İraqın hədd hesaba gəlməyən atlıları istiqbal edirdi. M. S. O.. Həddi hesabı olmamaq – sayı hesabı olmamaq. <Devlər> bir az sonra qızlara o qədər zər zibadan paltar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sağış hesab — koyun tâdadı; süt sağması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ALE-L-HESAB — Hesâba sayarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BÎ-HESAB — f. Sayısız, hesapsız …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İLM-İ HESAB — Hesap bilgisi, aritmetik, matematik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HASİB — Hesab eden, hesab edici …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hesabat — ə. «hesab» c. 1) haqq hesablar; 2) t. haqqhesab vermə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti